ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ – Πύλη Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού   http://odysseus.culture.gr/

Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας   https://archaeologicalmuseums.gr

Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων – Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων  https://haas.culture.gov.gr/

Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου   http://ancienttheater.culture.gr/

UNESCO    https://whc.unesco.org

Εθνικός Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχομένου – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης   https://www.searchculture.gr

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης   https://www.ysma.gr

Μουσείο της Ακρόπολης εκπαιδευτικό υλικό   https://acropolismuseumkids.gr

Μουσείο Ακρόπολης   https://theacropolismuseum.gr

Εθνικό Αρχείο Μνημείων   https://nationalarchive.culture.gr/el/national-monuments-archive

H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία  https://www.archetai.gr/

Γαλλική Σχολή των Αθηνών  https://www.efa.gr

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο  http://www.dainst.org/

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη  https://travelogues.gr