ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κλασική

Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες

Ένα από τα καλύτερα σωζόμενα μνημεία του 5ου αι. π.Χ. και η πρώτη ελληνική εγγραφή στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της  UNESCO το 1986. Εμπνευστής και κατασκευαστής του ναού, που συνδυάζει για πρώτη φορά τους τρεις αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της αρχαιότητας, θεωρείται ο Ικτίνος, σπουδαίος αρχιτέκτονας, που μαζί με τον Καλλικράτη σχεδίασε λίγο αργότερα τον Παρθενώνα στην Αθήνα.       

Έτος ένταξης στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
1986

Αρχαιότητες γύρω από το Ναό του Απόλλωνα Επικούριου

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα από ψηλά

Το εσωτερικό του ναού του Επικούριου Απόλλωνα.

Η βάση του κορινθιακού κίονα. Πίσω της βρισκόταν το άδυτο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα.