ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Βυζαντινή

Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας, Νέα Μονή Χίου, Μονή Δαφνίου Αττικής

Παρά τη σημαντική γεωγραφική τους απόσταση (το πρώτο στη Βοιωτία, το δεύτερο στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το τρίτο στην Αττική), τα τρία αυτά μοναστήρια ανήκουν στην ίδια τυπολογική σειρά. Ο κεντρικός ναός κάθε μοναστικού συγκροτήματος, το καθολικό, είναι επιβλητικό κτήριο με μεγάλο τρούλο, ο οποίος στηρίζεται σε μικρές αψίδες δημιουργώντας έναν οκταγωνικό χώρο στο εσωτερικό του ναού. Τον 11ο και 12ο αιώνα οι εκκλησίες αυτές είχαν πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο, πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις και εξαιρετικά ψηφιδωτά σε χρυσό φόντο που συμπλήρωναν την πολυτελή κατασκευή.

Έτος ένταξης στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
1990

Μονή Οσίου Λουκά: ψηφιδωτό του Ιερού Νιπτήρα στο καθολικό.

Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας.

Νέα Μονή Χίου: Άποψη από ψηλά

Μονή Δαφνίου: Άποψη από ψηλά.

Νέα Μονή Χίου: Εσωτερικό του καθολικού.

Μονή Οσίου Λουκά: Εσωτερικό του καθολικού.

Νέα Μονή Χίου: παλαιά τράπεζα.

Μονή Δαφνίου: ψηφιδωτό του Παντοκράτορα στον τρούλο.

Μονή Δαφνίου: ψηφιδωτό του Ευαγγελισμού.

Μονή Οσίου Λουκά: γλυπτό κιονόκρανο στο ναό της Παναγίας.

Μονή Οσίου Λουκά: Έκθεση γλυπτών στην παλαιά τράπεζα της μονής.

Μονή Δαφνίου: όψη.

Μονή Οσίου Λουκά: εσωτερική αυλή.

Μονή Δαφνίου: Το εσωτερικό του καθολικού

Η Νέα Μονή Χίου από ψηλά.

Νέα Μονή Χίου: Εσωτερική αυλή

Μονή Δαφνίου: Τα τείχη της Μονής Δαφνίου

Νέα Μονή Χίου: Το καθολικό

Μονή Οσίου Λουκά: ανάγλυφο παγώνι

Μονή Οσίου Λουκά: σήμαντρο

Μονή Οσίου Λουκά: λεπτομέρεια τοιχογραφίας στην κρύπτη, ο Αγ. Ιωάννης Θεολόγος

Μονή Οσίου Λουκά: τοιχογραφίες στην οροφή της κρύπτης

Μονή Δαφνίου: Ο εξωνάρθηκας με αντίγραφα των ιωνικών κιόνων

Πανοραμική άποψη του Ελικώνα από τη Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας

Νέα Μονή Χίου: Λεπτομέρεια των ψηφιδωτών στο καθολικό.

Μονή Δαφνίου: Λεπτομέρεια της προσεγμένης κατασκευής του καθολικού

Μονή Οσίου Λουκά: λεπτομέρεια του τρούλου του καθολικού και του ναού της Παναγίας

Μονή Οσίου Λουκά: ελαιοτριβείο

Πανοραμική άποψη του νησιού από την Νέα Μονή Χίου

Μονή Δαφνίου: Λεπτομέρεια ψηφιδωτών με φυτικά μοτίβα

Μονή Οσίου Λουκά: Ναός Παναγίας με πλούσιο κεραμοπλαστικό και γλυπτό διάκοσμο

Νέα Μονή Χίου: ψηφιδωτά στο εσωτερικό του καθολικού

Μονή Δαφνίου: Το καθολικό

Μονή Οσίου Λουκά: Ναός Παναγίας

Μονή Οσίου Λουκά: εσωτερική αυλή προς τα κελιά

Μονή Οσίου Λουκά: βορδοναρείο (στάβλοι)

Μονή Οσίου Λουκά: Το καθολικό της μονής

Μονή Οσίου Λουκά: Το καθολικό και ο ναός της Παναγίας

Μονή Οσίου Λουκά: Το καθολικό και ο ναός της Παναγίας

Νέα Μονή Χίου: ψηφιδωτό της Ανάστασης

Μονή Δαφνίου: Ανατολική όψη του εσωτερικού του καθολικού

Μονή Οσίου Λουκά: φωτάναμμα (θερμαινόμενος χώρος συγκέντρωσης των μοναχών)

Μονή Οσίου Λουκά: η κρύπτη (Ναός Αγ. Βαρβάρας)