ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Προϊστορική

Αρχαιολογικοί χώροι των Μυκηνών και της Τίρυνθας

Οι Μυκήνες και η Τίρυνθα αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του μυκηναϊκού πολιτισμού, του πρώτου μεγάλου ελληνικού πολιτισμού, που αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο από τον 15ο έως τον 12ο αιώνα π.Χ. Οι Μυκήνες, το μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο της εποχής, με τα «κυκλώπεια» τείχη, το μέγαρο και τους μεγαλοπρεπείς τάφους, αναφέρονται ήδη στα Ομηρικά έπη (την Ιλιάδα και την Οδύσσεια) ως η έδρα του θρυλικού βασιλιά Αγαμέμνονα, αρχηγού των Ελλήνων στον Τρωικό πόλεμο. Η Τίρυνθα ήταν μία ακόμη σημαντική οχυρωμένη ακρόπολη και σπουδαίο αστικό κέντρο στην Αργολίδα. Και οι δύο αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του πρώιμου ελληνικού πολιτισμού, το οποίο απηχούν τα έπη του Ομήρου, τα  οποία  με τη σειρά τους επηρέασαν την ευρωπαϊκή τέχνη και λογοτεχνία για περισσότερες από 3 χιλιετίες.

Έτος ένταξης στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
1999

Μυκήνες: Δρόμος και είσοδος του θολωτού τάφου «Θησαυρός του Ατρέα».

Τίρυνθα: οι «Γαλαρίες», διάδρομοι και αποθήκες στα τείχη.

Μυκήνες: τα κυκλώπεια τείχη

Μυκήνες: Εσωτερικό του θολωτού τάφου «Θησαυρός του Ατρέα».

Αεροφωτογραφία της ακρόπολης της Τίρυνθας.

Αεροφωτογραφία της ακρόπολης των Μυκηνών.

Όψη του «Θησαυρού του Ατρέα». Μυκήνες

Ανοίγματα στα τείχη, για την ασφαλή πρόσβαση στην υπόγεια δεξαμενή νερού στην ακρόπολη Μυκηνών

Πήλινα ομοιώματα γυναικείων μορφών, ζώων και επίπλων. 13ος αι. π.Χ. Μουσείο Μυκηνών

Πολύτιμα κτερίσματα ταφών του 16ου αι. π.Χ. Μουσείο Μυκηνών

Λεπτομέρεια της εισόδου του θολωτού τάφου «Θησαυρός του Ατρέα».

Μυκήνες: ο Ταφικός Κύκλος Α, περίβολος που περικλείει ταφές του 16ου αι. π.Χ.

Πήλινο ομοίωμα (ειδώλιο) γυναικείας μορφής, πιθανόν θεότητας, από την ακρόπολη των Μυκηνών. 13ος αι. π.Χ. Μουσείο Μυκηνών

Μυκήνες: Η μεγαλιθική «Πύλη των Λεόντων», η κύρια πύλη της ακρόπολης.

Αγγεία μυκηναϊκών χρόνων. Μουσείο Μυκηνών