ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Βυζαντινή

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων

Η εξαιρετική στρατηγική θέση των Φιλίππων, στο πέρασμα ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, η γειτνίαση με τα περίφημα ορυχεία χρυσού και αργύρου του Παγγαίου Όρους, καθώς και οι πλούσιοι φυσικοί πόροι της περιοχής, συντέλεσαν ώστε η πόλη που ίδρυσε ο βασιλιάς Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας τον 4ο αι. π.Χ. να αναπτυχθεί κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους σε ένα ανθηρό αστικό κέντρο γύρω από μία κεντρική αγορά (Forum), κατά τα πρότυπα των μεγάλων πόλεων της αυτοκρατορίας.
Η έλευση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ίδρυσε εδώ την πρώτη χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος το 49/50 μ.Χ, αλλά και η επικράτηση της νέας θρησκείας, άλλαξαν για πάντα τη φυσιογνωμία των Φιλίππων. Από την παλαιοχριστιανική πόλη (4ος-6ος αι. μ.Χ.) ξεχωρίζουν το συγκρότημα του ”Οκταγώνου” με τον μητροπολιτικό ναό και τις τρεις μεγαλόπρεπες βασιλικές.

Έτος ένταξης στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
2016

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Διακρίνεται η Βασιλική Β.

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Διακρίνεται η Βασιλική Α.

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Διακρίνεται η Βασιλική Γ.

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Το θέατρο.

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Η Ρωμαϊκή Βιβλιοθήκη.

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Η Ρωμαϊκή Αγορά (Forum).

Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Η Εγνατία Οδός.

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Η εμπορική αγορά (macellum)

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Ελληνιστικό ηρώον.

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Λεπτομέρεια της Βασιλικής Β΄.

Αρχιτεκτονικά μέλη και ψηφιδωτό δάπεδο. Από χριστιανικούς ναούς. Μουσείο Φιλίππων

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Η λεγόμενη «Φυλακή του αποστόλου Παύλου»

Μακέτα της Ρωμαϊκής Αγοράς (Forum). Μουσείο Φιλίππων

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Η στοά του θεάτρου

Ρωμαϊκά πορτρέτα. Μουσείο Φιλίππων

Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Ψηφιδωτό δάπεδο έπαυλης, στο συγκρότημα του «Οκταγώνου».