Πόσο καλά γνωρίζω τα μνημεία;

Διατρέξτε 30 ερωτήσεις και βρείτε τις σωστές απαντήσεις.

Χρόνος: 02:00