Ελληνικά Μνημεία UNESCO

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει 18 εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Kληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για σημαντικά μνημεία που απλώνονται γεωγραφικά σε 21 περιοχές και αντιπροσωπεύουν όλες τις περιόδους της ελληνικής δημιουργίας από την προϊστορία μέχρι τους νεότερους χρόνους.
Τα μνημεία παρουσιάζονται με τη σειρά ένταξής τους.

Χίος Αττική Βοιωτία Βάσσες Σάμος Πάτμος Ρόδος Δήλος Ακρόπολη Επίδαυρος Κέρκυρα Μετέωρα Φίλιπποι Άγιον Όρος Θεσσαλονίκη Αιγές Μυστράς Μυκήνες / Τίρυνθα Ολυμπία Δελφοί

Ελληνικά Μνημεία UNESCO

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει 18 εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Kληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για σημαντικά μνημεία που απλώνονται γεωγραφικά σε 21 περιοχές και αντιπροσωπεύουν όλες τις περιόδους της ελληνικής δημιουργίας από την προϊστορία μέχρι τους νεότερους χρόνους.
Τα μνημεία παρουσιάζονται με τη σειρά ένταξής τους.